<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Showbiz Portal Bottom 1 300x250, created 10/15/10 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-1272644781333770" data-ad-slot="2530175011"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
Mario Bautista, has been with the entertainment industry for more than 4 decades. He writes regular columns for People's Journal and Malaya.

Mar 21, 2011

Dwarfina Highlights – March 21 to 25

Monday (March 21)

Tuluyang na-flush nina Lucille at Selya sina Yna at Kikay sa toilet papunta sa imburnal. At sa pakikipagsapalaran nina Yna sa ilalim ng lupa ay may matutuklasan siya, may isang manggagamot na maaaring makapagpagaling kay Kardo. Subalit ang hindi alam ni Yna, may isang panganib na nakaamba sa kanila. Sa piling ng mga nilalang na inaakala nilang kaibigan.

Susundan naman nina Elvin at Dwentukin sina Yna sa ilalim ng lupa. Maabutan kaya nila sina Yna bago pa maging huli ang lahat? At ano ang mangyayari sakaling matuklasan ni Romera ang plano ni Elvin na ibalik si Yna sa kaharian?

Ngayong wala na si Yna sa buhay nila, palalabasin ni Lucille kay Lyndon na tuluyan na siyang iniwan ng babaeng mahal niya. Pero mananatiling buo ang loob ni Lyndon na babalikan siya ni Yna kaya’t gagawin ni Lucille ang lahat para sumuko si Lyndon. Makayanan kaya ni Lyndon ang gagawing pagpapahirap sa kanya ni Lucille?


Tuesday (March 22)

Isusubasta nina Impong at Impang sina Yna. Paano na ang mapang kinakailangan ni Yna para matagpuan si Lelang Gorya, ang nilalang na makakagamot kay Kardo? Magagawa pa kaya nilang tumakas?

Umpisa na ng pagpapahirap ni Lucille kay Lyndon. Magiging sunud-sunuran si Lyndon sa kanya. Pero paano kapag pati pamamahala ng kanilang kumpanya ay ibagsak ni Lucille sa balikat ni Lyndon? Kakayanin kaya ni Lyndon ang hamong ito?

Kinukunsensya si Lucille ng kanyang ginawa kay Yna. At natatakot ito sa muling paggising ni Kardo. Isang maitim na balak ang mabubuo ni Selya? Magtagumpay kaya siya sa kanyang plano laban kay Kardo?

Matatagpuan nina Elvin at Dwentukin sina Yna pero mapigilan kaya nila na maibenta sina Yna bilang mga asawang alipin?


Wednesday (March 23)

Makakatakas sina Yna at Kikay at magtatagpo ang landas nila ni Elvin. Ano ang gagawin ni Yna ngayong nalaman niya na kailangan din ni kaharian ang tulong niya? Na kailangan din ni Reyna Abiana ng gamot? Paano kapag nalaman niya na isa lang ang maaari niyang mapagaling, ang kanyang itay o kaya si Reyna Abiana. Sino ang pipiliin niya?

Matatagpuan nina Yna si Lelang Gorya subalit kakaibang mga pagsubok ang dadaanan nila para makuha ni Yna ang gamot na makakapagpagaling kay Kardo o di kaya’y kay Reyna Abiana. Mapagtagumpayan kaya ni Yna ang mga pagsubok na ito?

Matutuklasan ni Romera ang tunay na pakay ni Elvin kung kaya’t gusto nitong ibalik si Yna sa kaharian. Ano ang mga hakbang na gagawin ni Romera para pigilan ito?

Haharapin ni Lyndon ang resposibilidad na iniwan sa kanya ni Lucille. Magawa kaya niyang magtagumpay o siya ang maging dahilan para bumagsak ang kumpanya nina Marissa?

Hindi nagtagumpay si Selya sa plano nito laban kay Kardo at hindi na rin kinakaya ni Lucille ang konsesya niya. Isa na lang ang naiisip na solusyon ni Lucille, ang patayin si Kardo? Magtagumpay kaya si Lucille na patayin ang sariling ama?Thursday (March 24)

Hindi lubusang magtatagumpay si Lucille sa plano niyang pagpatay kay Kardo. Mako-comatose ito. Patuloy naman si Lyndon sa pagharap sa problemang ibinigay sa kanya ni Lucille. Sa muling pagkikita ng dalawa, matuklasan kaya ni Lyndon na si Lucille ang tunay na dahilan sa pagkawala ni Yna? Malaman rin kaya niya ang ginawa nito kay Kardo?

Habang papalapit si Yna sa pagkuha ng mga kailangan niyang bagay para sa gamot na gagawin ni Lelang Gorya, lalong siyang nahihirapan sa nalalapit niyang desisyon. Si Kardo ba o si Reyna Abiana? Kayanin pa kaya ito ni Yna o tuluyan na siyang sumuko?

Makukuha nina Yna ang lahat ng kailangan ni Lelang Gorya subalit isang panganib pala ang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Magawa pa kaya nilang matakasan ang mga humahabol sa kanilang gayong wala silang mga kapangyarihan para labanan ang mga ito?


Friday (March 25)

Makakatakas si Yna sa pamamagitan ni Elvin at mahihiwalay siya sa mga ito. Makakabalik siya kay Lelang Gorya subalit naghihintay pala sa kanyang pagbabalik si Romera. May gagawin si Romera para pigilan si Yna na bumalik sa kaharian at dahil dito’y magagalit si Yna kay Elvin.

Magtatagumpay si Lyndon sa tungkuling ibinigay sa kanya ni Lucille at dahil dito’y ibibigay ni Marissa ang pamamahala ng kumpanya sa kanya. Tanggapin kaya ni Lyndon ang alok ni Marissa?

Dahil sa kalagayan ni Kardo, magdedesisyon si Marissa na tapusin na ang buhay ni Kardo. Kasabay naman nito’y magagawa na ni Lelang Gorya ang gamot na kinakailangan para gumaling si Kardo. Abutan pa kaya ni Yna na buhay ang kanyang ama o maging huli na ang lahat?

POST