<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Showbiz Portal Bottom 1 300x250, created 10/15/10 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-1272644781333770" data-ad-slot="2530175011"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
Mario Bautista, has been with the entertainment industry for more than 4 decades. He writes regular columns for People's Journal and Malaya.

Feb 10, 2011

Dwarfina Highlights – February 7 to 11

MONDAY, FEBRUARY 7, 2011

Habang wala si Dwarfina sa mundo ng mga duwende, magpapanggap si Camila bilang Prinsesa Dwarfina para itago kina Abiana at Calixto ang pagtakas nito, habang naghahanap pa rin si Gwendina ng paraan para basagin ang bolang kristal na naglalaman ng mga alaala ni Dwarfina.

Hirap si Dwarfina nang lumabas siya sa punso ng mag-isa. Pero sa pagpupursigi niya, mararating din niya ang kinaroroonan ni Lyndon at sasama na siya dito papuntang Maynila. Nawala ang sombrero ni Dwarfina kaya nag-iingat siyang hindi makita ng ibang tao, hindi rin niya maipakita ang sarili kay Lyndon.

Pagdating sa Maynila, saka matutuklasan ni Dwarfina na sinundan pala siya ni Elvin para makasiguro sa kanyang kaligtasan.


TUESDAY, FEBRUARY 8, 2011

May makikilala silang duwende mula sa siyudad, si DWENKIKAY at dadalhin sila nito sa DWENDISITAS, ang tiangge in the city ng mga duwende kung saan makakabili ng iba’t-ibang duwende needs! Makikilala din nila dito si DWENSTIEN, isang duwendeng scientist na lumilikha ng iba’t-ibang mga potion na may iba’t-ibang gamit.

Hindi naman makakalimutan ni Lyndon ang pagkakakita niya kay ‘YNA’ kahit nakabalik na siya ng Maynila, maaalala niya ang kaibigan niya mula pagkabata babalik sa kanya ang kalungkutan ng pagkawala nito. Dagdag pa rito ang pagdating sa kanya ng balitang lumipat na ng tirahan ang kapatid niyang si Chloe sa America at mahihirapan na siyang hanapin ito. Walang kaalam-alam si Lyndon na nasa Pilipinas na pala ang kapatid at ito ang babaeng kaiinisan nila Estong at Darius hanggang sa magpakilala nga siya bilang kapatid ni Lyndon.

Disappointed naman si CHLOE nang makita kung paanong namumuhay si Lyndon. Mahirap ito at nakatira sa isang maruming junkshop. Hindi mangingiming punahin ni Chloe ang kalagayan ni Lyndon, at mapapahiya naman ito sa kapatid. Saka naman darating si Lucille para alukin si Lyndon ng isang trabahong maaaring magpabago ng kalagayan niya sa buhay, ang pagmomodelo!

Makikita ni Dwarfina ang pagiging malapit ni Lucille kay Lyndon at mabubuhay sa kanya ang isang damdamin na ngayon lang niya naramdaman – NAGSESELOS SI DWARFINA!


WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2011

Gagamiting dahilan ni Elvin ang selos na ito ni Dwarfina para kumbinsihin siyang hindi sila nababagay ni Lyndon dahil hindi sila magkauri. Pero hindi maaalis ni Dwarfina sa sarili ang mahalin si Lyndon. Hihikayatin siya ni Dwenkikay na bumalik sa Dwendisitas para bumili ng love potion kay Dwenstein.

Samantala, mahihikayat naman nina Chloe at Estong si Lyndon na tanggapin na ang alok ni Lucille na magmodelo, at gagamitin nila ang kikitain mula dito para palaguin ang negosyong junkshop. Tutuksuhin pa nila si Lyndon na kaya ito inaalok ni Lucille ng trabaho ay dahil may gusto ito sa kanya, pero para kay Lyndon, professional lamang ang kanilang relationship.

SA MUNDO NAMAN NG MGA DUWENDE – makikita ni Nuno Umberto ang isang duwende na pumapasok sa gubat ng kadiliman na siyang mahigpit na ipinagbabawal. Susundan niya ang duwende at kahit hindi niya ito makikilala, malalaman niyang sina Romera at Hulyano ang sinasadya nito doon. Agad na ipapaalam ni Umberto kina Calixto at Abiana ang lahat. Kakabahan naman si Gwendina, kailangan niyang ilayo sa sarili niya ang hinala ng mga duwende sa palasyo.

Pagdating nila Dwarfina at Dwenkikay sa Dwendesitas, makikita nilang kinakalaban ni Dwenstein ang isang malaking langgam! Nakaimbento pala si Dwenstein ng growing potion, at dito na magiging interesado si Dwarfina. Ipagpapalit niya ang espada niyang gawa ni Kardo para makuha ang growing potion at gamitin para makilala si Lyndon.

Sasama sina Dwarfina, Elvin at Dwenkikay sa photoshoot ni Lyndon sa bahay nila Marissa at Lucille. Sa pagnanais na mapalapit kay Lyndon, mahuhuli sa camera ang duwendeng si Dwarfina nang mahulog ang sumbrero niya! Ililigtas siya ni Elvin, pero magtataka ang photographer at si Lyndon tungkol sa maliit na taong nakunan ng litrato sa balikat ni Lyndon. Dahil sa kalikutan ni Dwarfina, mawawala niya ang growing potion, hindi niya alam na kinuha ito ni Elvin at itinago na sa kanya.

Dahil nasa bahay nila Marissa ang shoot, makikita ni Lyndon si Kardo, at kakausapin niya ito para humingi ng tawad. Pamilyar kay Dwarfina ang mukha ni Kardo. Mahuhuli naman ni Marissa si Lyndon na lumalapit kay Kardo! Galit na galit siya dito.


THURSDAY, FEBRUARY 10, 2011

Papalayasin nila Marissa at Selya si Lyndon bago pa nito maipaliwanag ang sarili at ang kinalaman niya sa pagkawala ni Dwarfina at pagkabalda ni Kardo. Bigong aalis si Lyndon at masama ang loob niya kay Lucille dahil hindi nito sinasabi ang totoo sa kanyang pamilya. Galit naman si Lucille kay Marissa dahil sa pagtataboy nito kay Lyndon at sa hindi nito paglimot kay Yna kahit matagal na itong wala.

Apektado naman si Dwarfina sa tagpong nakita sa pagitan nila Marissa, Kardo at Lyndon. Nakikilala niya kasi ang mukha nina Kardo at Marissa mula sa bolang kristal ng alaala na pinakita sa kanya ni Gwendina.

Makikita niya ang kalungkutan ni Lyndon pero wala naman siyang magawa para pagaanin ang loob nito dahil nawawala ang growing potion niya. Gusto sana niya itong gamitin para maging kasing-laki ng tao at mayakap si Lyndon to comfort him.

Sa mundo naman ng mga duwende – napaniwala na ni Gwendina si Abiana na wala siyang dahilan para makipag-unayan pa sa mga magulang niyang sina Romera at Hulyano. Gagawa naman ng paraan sina Gwendina at Camila para maibaling sa iba ang sisi at mabuwag ang pinagtitiwalaang samahan nina Calixto at Abiana. Pinalabas nilang si Dwentukin ang nakikipagsabwatan kina Romera at Hulyano kaya madadamay ang mga magulang nito, pati na rin si Marcial.

Habang nangyayari ang lahat ng ito, matutuklasan ni Dwarfina na tinatago pala ni Elvin ang growing potion mula sa kanya. Sasama ang loob ni Dwarfina sa kaibigan, at maging si Elvin ay magkakaroon na din ng tampo sa kanya. Lalayo si Elvin, mabibigyan ng pagkakataon si Dwarfina na gamitin na ang growing potion! Magiging kasing-laki na ng tao si Dwarfina, at magkikita sila ni Lyndon!


FRIDAY, FEBRUARY 11, 2011

Nahatsing pa si Lyndon pero hindi ito nakita ni Dwarfina dahil akala niya sasaktan siya ni Lyndon, nagmamadali siyang aalis sa tabing-ilog pero lalo lang siyang mapapahamak. Mahuhulog si Dwarfina sa ilog at ililigtas siya ni Lyndon. Na-love at first sight si Lyndon kay Dwarfina na nagpakilala sa kanya bilang Fina. Pero biglang lalaki pa si Dwarfina, mas malaki sa tao! Nagiging higante na siya! Magtatago siya mula kay Lyndon. Muntik pa siyang makita ni Lyndon pero agad na darating sina Elvin, Kikay at Dwenstein para itago siya at ilayo kay Lyndon.

Patuloy naman si Lyndon sa paghahanap kay Fina na bigla na lang nawala sa tabing-ilog at malungkot siyang uuwi ng hindi nila ito makita. Kakamustahin siya ni Buddy pero agad na mawawala ang atensyon ni Buddy sa problema ni Lyndon dahil sa sighting ng isang HIGANTE sa city! Pipilitin ni Buddy si Lyndon na sundan ang higante.

Sa mundo ng mga duwende – Muntik nang makuha nina Gwendina at Camila ang bolang kristal na naglalaman ng kapangyarihan nina Romera at Hulyano pero hindi sila magtatagumpay na makuha ito. Natuklasan naman nila Calixto at Abiana na umalis sa punso si Dwarfina, dadami ang kawal sa kaharian kaya mapipilitan sina Gwendina at Camila na iwan ang misyong kunin ang ang mga bolang kristal.

Samantala, tarantang-taranta naman ang grupo nila Dwarfina, Elvin, Kikay at Dwenstein na makahanap ng paraan kung paano babalik sa normal niyang laki si Dwarfina. Kung ano-anong potion ang ipapainom sa kanya ni Dwenstien pero lalo lang itong mapapahamak ng makainom muli ng growing potion! Lalong lalaki si Dwarfina, hanggang sa hindi na siya maitago ng mga kaibigang duwende! Paano kapag nakita ni Lyndon si Dwarfina ng ganoon ang itsura niya?!

Dahil bigo sa unang tungkulin, gagayahin ni Camila si Abiana at pupuntahan nila ni Gwendina ang pamilya nina Wendong, Hilda at Duwentukin at lilinlangin nila ang mga ito para malaman kung paano magbabalik ang alaala ni Dwarfina – at matutuklasan na nga nila ang totoo – na kapag nakita ni Dwarfina ang sarili niya sa salamin, mababasag ang bolang kristal ng mga alaala at babalik ang mga ito sa kanya…

POST