<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Showbiz Portal Bottom 1 300x250, created 10/15/10 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-1272644781333770" data-ad-slot="2530175011"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
Mario Bautista, has been with the entertainment industry for more than 4 decades. He writes regular columns for People's Journal and Malaya.

Sep 7, 2011

Amaya highlights - September 5-9

DAY 1

Iinsultuhin ni Lamitan ang iba pang mga uripon kaya’t magagalit ang mga ito at kukuyugin siya. Siya naman ang makakaranas kung paano maapi at mangudngod sa lupa.

Hihilingin naman ni Amaya kay Lingayan na tulungan siyang ilayo si Marikit mula kay Datu Mangubat. Isang kahilingang pabor kina Linayan at Banuk, dahil kapwa sila nasasaktan sa pagtatangi ni Mangubat kay Marikit. Kaya papaya si Lingayan sa gustong mangyari ni Amaya.

Kukumprontahin din ni Lamitan si Amaya. Sasabihin niya dito na alam na niya ang sikreto nito. Gulat si Amaya. At balak na siyang isumbong ni Dian Lamitan ngunit pipigilan siya ni Amaya at mauuwi ito sa labanan.


DAY 2


Maaabutan ni Lingayan ang labanan nina Amaya at Lamitan. Ipagtatanggol ni Lingayan si Amaya ngunit tatanungin niya rin ito kung totoo nga ba ang sinasabi ni Lingayan na siya ang may kambal-ahas. Aamin si Amaya, ngunit mangangako na gagawin niya ang lahat upang ilihis ang kanyang kapalaran at upang hindi saktan ang bana ni Lingayan.

Magkakaharap na sina Songil at Bagani. Ipaguutos ni Saghid na dakpin at paslangin si Bagani pero hindi susunod sina Songil. Sasabihin niya kay Saghid na ang datung ito ay ang kanilang ginoo at ang panganay ni Rajah Mangubat. Gulat si Saghid.

Ngunit sa kabila nito, mas pipiliin ni Saghid na kalimutan ang pakikipag-isa kay Mangubat. Dahil nais pa rin niyang parusahan sina Bagani at Binayaan. Magkakaroon ulit ng labanan.

Samantala, pupuntahan ni Paratawag si Lamitan at sasaksakin ito. Katapusan na kaya ni Lpmitan?DAY 3

Makakatakas si Lamitan at mapupunta sa pangangalaga nina Hilway. Malalaman na nina Hilway na alam na rin pala ni Lamitan ang tungkol sa pagkatao ni Amaya. Itatago nina Hilway si Lamitan sa kanilang kubo upang doon magpagaling.

Mapapaslang ni Bagani si Saghid sa labanan. Ngunit hindi niya gagawing bihag ang mga mandirigma nito. Bagkus, hahayaan niyang maging Malaya ang mga ito basta’t ipangako lamang na hindi na maghihiganti ang mga ito kay Yang Tersayang. Papayag naman ang mga mandirigma.

Magiging malayang babae na si Yang Tersayang at ligtas mula sa kapahamakang maaring idulot ng namayapang bana. Magpapasalamat siya kay Bagani dahil dito.

Walang kaalam-alam si Amaya na may binubuo ng mga plano sina Hilway at Angaway. Pianapalikas na nila ang iba nilang kasapi upang mas mabilis nilang mahahawakan ang puod.

Samantala, babalik naman sina Songil upang ibalita kay Mangubat na ang anak niya ang pinuno ng mga Mangatang. Si Bagani, na dati’y nabahiran ng karuwagan ay naging maisog na pinuno na. Magugulat si Mangubat.

Magkausap naman sina Bagani at Dal’lang tungkol sa pagbabalik ni Bagani sa kanyang puod. Sasabihin pa ni Dal’lang na huwag itong mangamba pagka’t nasa tabi lang ni Bagani ang anak niyang si Yang Tersayang at pati na rin siya. Nais sumama ni Dal’lang sa puod ni Bagani. Papayag kaya si Bagani? Magkikita na kaya sina Amaya at Dal’lang?


DAY 4

Hihimukin ni Dal’lang si Bagani na bumalik sa puod ng ama. Hindi sinasadyang mababanggit ni Dal’lang na taga-roon din ang mga kapatid ni Yang Tersayang. Nang usisain ni Bagani kung ano ang pangalan ng kapatid ni Yang Tersayang doon, magsisinungaling si Dal’lang at sasabihing nalimutan na niya ang kanilang mga pangalan.

Malalaman ni Mangubat kay Songil na ayaw pang bumalik ni Bagani sa kanilang puod. Masaya ang kaponoan na nagbago na ang kanyang panganay na balita’y nagtataglay na ng angking bagsik at katapangan; ang balitang ito’y aabot din kay Lingayan.

Hahanapin ni Asinas si Amaya upang ibalita ang pagtakas ni Lamitan at ang pagkupkop dito ng punong babaylan. Nang harapin nina Amaya at Lingayan si Uray Hilway, itatatwa ng punong babaylan na alam niya ang kinaroroonan ng uripong si Lamitan. Pero nang makaalis na sina Amaya, agad uutusan ni Uray Hilway si Apong na sabihan na si Angaway na maghanda na sa napipintong nilang pag-aklas laban kay Rajah Mangubat.

Magtatapat si Amaya kay Lingayan ukol sa pagkakaroon ng kambal-ahas; nais na rin niyang magtapat kay Mangubat at patunayang wala na siyang balak maghiganti laban dito.

Ipababatid ni Songil kay Bagani na pinasusundo na siya ni Mangubat; papayag na si Bagani na sumama kay Songil at umuwi sa puod ng ama. Hindi magugustuhan ni Binayaan ang kaganapang ito.


DAY 5

Papayag na si Binayaan na magtungo sa puod ni Mangubat kasama sina Dal’lang, Bagani at Songil. Pero lihim niyang isasabotahe ang paglalakbay papunta roon kaya mauudlot ito.

Sasalubungin ni Uray Hilway si Angaway sa gubat; handa na silang nakawin ang kapangyarihan mula kay Mangubat at masakop ang puod nito.

Bagaman nananabik si Hara Lingayan sa pinakaaantay niyang pagbalik ni Bagani sa puod, hindi din mapalagay ang hara dahil sa pagkawala ni Lamitan at pagsabwat dito ni Uray Hilway.

Matapos ang pagpapagaling, handa na rin si Lamitan na ipahamak si Amaya; kaya bago pa man maipagtapat ni Amaya kay Mangubat ang pagkakaroon niya ng kambal-ahas, mauunahan na siya ni Lamitan sa pagbulgar.

POST