<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Showbiz Portal Bottom 1 300x250, created 10/15/10 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-1272644781333770" data-ad-slot="2530175011"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
Mario Bautista, has been with the entertainment industry for more than 4 decades. He writes regular columns for People's Journal and Malaya.

Mar 12, 2011

Dwarfina Highlights – March 11 to 17

Friday (March 11)

· Napaamin na ni Lyndon si Fina sa tunay nitong pagtingin sa kanya. Masayang-masaya si Lyndon nang marinig mula kay Fina na iniibig din siya nito, pero alam nila pareho na magiging mahirap para sa kanila ang relasyon. Gusto na sanang ialis ni Lyndon si Fina sa bahay nila Marissa, pero mapuputol ang usapan nila nang malaman ni Lyndon na napahamak si Chloe.

· Nahuli si Chloe na nag-shoplift sa boutique nila Lucille, at nanlaban pa siya sa gwardiya. Aabutan ni Lyndon na nakakulong na si Chloe at handa nang sampahan ng kaso ni Lucille. Makikiusap ang magkapatid na iurong ni Lucille ang kaso at makakakita naman si Lucille ng oportunidad para ipitin si Lyndon.

· Malalaman na rin ni Lyndon ang totoong sitwasyon ng kapatid na si Chloe; wala na itong pera at mapupuntahan dahil naghirap na din ang pamilyang nag-alaga sa kanya sa States. Mangangako si Lyndon kay Chloe na iaahon niya silang magkapatid sa hirap.

· Samantala, nakapagdesisyon na si Fina na sabihin kay Lyndon ang totoo: NA SIYA AY SI YNA! Ito ang tanging paraan na nakikita ni Fina para maintindihan ni Lyndon kung bakit hindi siya maaaring umalis kina Marissa.

· Kitang-kita naman ni Elvin ang sagutan nina Fina at Lyndon, sobra siyang masasaktan. Gusto niyang bawiin si Dwarfina, at ang tanging paraan ay ang makatakas mula sa pang-aalipin ni Selya. Pero mahuhuli siya ni Selya sa akto! Sa sobrang galit, sasaktan ni Selya si Elvin hanggang sa manghina ito.

· Magkikitang muli sina Fina at Lyndon, pero meron nang nagbago! Halos hindi na pansinin ni Lyndon si Fina, habang naghihintay naman ng oportunidad si Fina na masabi kay Lyndon ang sikreto niya. Sa isang nakaw na sandali, magkakausap ang dalawa. Maipagtapat na kaya ni Fina kay Lyndon ang tunay niyang pagkatao?


Monday (March 14)

· Pero hindi masasabi ni Fina ang katotohanan kay Lyndon dahil sa pagdating ni Lucille. Malalaman pa ni Fina na alipin na ni Lucille si Lyndon ngayon! Hindi siya pwedeng lapitan at kausapin ni Lyndon, at susunod ito sa bawat utos ni Lucille. Itatali ni Lucille si Lyndon sa isang kontrata, kapalit ng kalayaan ng kapatid nito na si Chloe. Mapipilitang pumayag si Lyndon sa kagustuhang iligtas ang kapatid.

· Nag-alala naman si Gwendina sa lagay ni Elvin. Hihingi siya ng tulong sa mga magulang na tuntunin ito pero hindi mahanap ng kapangyarihan ni Romera si Elvin. Kakabahan maging si Nuno Umberto na nakarinig ng usapan nila. Hindi na makakatiis si Gwendina, kakausapin na niya si Nuno Umberto. Kay Umberto niya malalaman na ang mga duwendeng hindi nakikita gamit ang kapangyarihan ay mga duwendeng naging alipin na ng tao! Iniisip naman ni Gwendina kung saan sa labas ng punso pwedeng magpunta si Elvin, at mamanmanan nito si Dwarfina sa pag-asang doon niya ito makikita.

· Muntikan matunton ni Fina si Elvin sa kwarto ni Selya pero aabutan siya nito. Sasaktan ni Selya si Fina na siyang makikita ni Marissa. Magagalit si Selya sa pagkampi ni Marissa sa katulong nila, at dahil dito, lalong iinit ang dugo niya kay Fina. Pagdidiskitahan nito maging si Kardo! Hindi na makakatiis pa si Fina, lalaban na siya! Ipagtatanggol ni Fina si Kardo at walang masasabi si Selya! Tagumpay si Fina!

· May kasunduan sina Fina at Lyndon na magkita sa may tabing-ilog para makapag-usap sila, pero iipitin ni Lucille si Lyndon gamit ang kanilang kontrata. Hindi makakasipot si Lyndon sa usapan. Kung kelan handing-handa na si Fina na magpakilala sa kanya!

· Dadalhin din ni Lucille si Lyndon sa bahay para sa isang celebratory dinner kasama si Miguel, ang magiging distributor ng Blue Metal brand. Makikita ni Fina ang pagiging malapit ni Lucille kay Lyndon, at makakaramdam siya ng selos. Lungkot na lungkot si Fina sa sitwasyon nila pero hahanap ng tiyempo si Lyndon para aluin siya. Mangangako si Lyndon na tatapusin lang ang panahong nasa kontrata nila ni Lucille, at saka sila magiging malayang magtapat ng tungkol sa kanilang relasyon. Iiwan pa ni Lyndon ang cellphone niya kay Fina para makapag-usap sila kahit paano.

· Makikita ni Selya na nagtatagpo si Fina at Lyndon sa bahay ng panakaw, at kukumprontahin niya na si sana ni Fina, pero makikita ni Selya sa akto ang pagliit ni Fina! Gulat na gulat si Selya!


Tuesday (March 15)

· Gulat din si Fina sa muling pagliit niya! Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ang ganun. Susubukan ni Fina na magpakita kay Lyndon habang maliit siya. Pero dahil din sa pagiging maliit, mahihirapan siyang habul-habulin at tawagin ito ng walang ibang nakakakita sa kanya.

· Takot na takot naman si Selya sa isa na namang duwendeng nagpakita sa bahay nila! Aakalain niya na ito na ang gaganti para kay Elvin. Hindi papayag si Selya na sila lang ang saktan ng duwendeng Fina, kaya susunugin niya na lang si Elvin para hindi na siya muling mabawi pa nito. Mapapaamin tuloy si Elvin sa tunay na pagkatao ni Fina! Sa utos ni Selya, masasabi ni Elvin kay Selya na ang hindi duwende ang nasa bahay, kundi si Yna!

· Ibabalita ni Selya ang nalaman kay Lucille. Mapagkakasunduan ng dalawa na hindi dapat malaman ni Marissa na nagbalik na si Yna. Hahanap ng paraan si Selya para umalis muna si Marissa sa bahay – ipapahamak niya si Kardo! Ihuhulog ni Selya si Kardo sa hagdan, at ibibintang niya kay Fina ang lahat!

· Hindi makapaniwala si Lyndon na magagawa ni Fina ang saktan si Kardo, habang hindi taranta naman si Marissa nang dalhin nila sa ospital ang asawa. Tinanggap niya ang bintang ni Selya bilang katotohanan. Sising-sisi si Marissa na pinagkatiwalaan niya si Fina.

· Pag-alis naman nina Marissa, Lucille at Lyndon para dalhin si Kardo sa ospital, magmamadaling hahanapin ni Selya si Yna sa buong kabahayan! Magmumuntik-muntikanang makikita pa siyang makita ni Selya pero matatakasan niya ito. Maghahanap si Yna ng daan para makalabas sa bahay na iyon, pero bago niya pa ito magawa, matatagpuan ni Yna ang halos agaw-buhay na sa panghihina na kaibigan niyang si Elvin.


Wednesday (March 16)

· Agad na ipapaliwanag ni Elvin ang pang-aalipin sa kanya ni Selya, at na kailangan niyang bawiin ang sombrero ni Elvin para makalaya ito. Mawawalan ng malay si Elvin, awing-awa si Yna sa kaibigan. Pilit niyang itatakas ito mula sa pinagkukulungang garapon.

· Sa wakas, ‘makikita’ na ni Gwendina kung nasaan si Elvin. Hindi man niya makita mismo si Elvin, alam niya na ito ang kinakausap at tinutulungan ni Yna. Agad na kikilos si Gwendina para humingi ng tulong kina Romera at Hulyano para mabawi nila si Elvin.

· Matutuklasan naman ni Selya na nawawala si Elvin, at agad niyang iisipin na tinulungan ito ni Yna. Lalong titindi ang kagustuhan niyang mahanap ito, pero hirap na hirap siya dahil naisahan pa siya ng munting tao. Sa laki naman ng mga gamit sa kwarto ni Selya, maiisip ni Yna na mahihirapan siyang hanapin ang sombrero ni Elvin doon. Kailangan niya ng tulong! Maaalala niya ang cellphone na bigay sa kanya ni Lyndon na nahulog noong lumiit siya. Alam niyang makakausap niya si Lyndon gamit ang cellphone.

· Gulong-gulo naman si Lyndon kung bakit biglang nawala si Fina matapos ang nangyari kay Kardo. Alam niya sa sarili na hindi magagawa ni Fina na saktan ito. Lalong kukutuban ng masama si Lyndon nang makita niya ang text message na pinagsikapan ni i-send ni Fina sa kanya na nagsasabing nasa bahay pa nga siya. Magpapasya si Lyndon na bumalik sa bahay ni Marissa.

· Tatanggihan nina Romera at Hulyano si Gwendina, hindi nila gustong tulungan si Elvin. Bigo man si Gwendina sa ama at ina, lalapit naman siya kay Nuno Umberto para humingi ng tulong – pero may kondisyon si Nuno Umberto: kailangang isama ni Gwendina si Duwentukin sa pagligtas kay Elvin. Walang magawa si Gwendina kundi ang pumayag.

· Matutunton naman ni Yna ang cellphone ni Lyndon, saktong tumatawag ito sa kanya! Makakausap ni Lyndon si Yna, makakahingi ng tulong si Yna sa kanya! Mailigtas kaya ni Lyndon si Yna mula kina Selya at Lucille?


Thursday (March 17)

· Mapuputol ang pag-uusap ng dalawa dahil nawalan na ng baterya ang cellphone na gamit ni Yna. Magwawala naman si Lyndon sa labas ng bahay ni Marissa, gustong makita si Fina. Galit na galit na paaalisin siya nila Selya at Lucille, pero magpupumilit pa rin siyang makapasok sa loob!

· Pilit na tatawagin ni Yna si Lyndon para matulungan na siya nito pero bago pa siya makita nito ay darating ang security at kakaladkarin siya palabas ng bahay. Bigo si Yna. Aalis na lang si Lyndon ng bigo at napakaraming tanong.

· Pagod na si Selya sa paghahanap dahil napakalaki ng bahay nila at maraming pwedeng taguan ang sinlaki ni Yna doon, ipapaubaya niya na kay Lucille ang gagawin para matagpuan si Yna. Wala pa siyang kaalam-alam na sa loob lang mismo ng kwarto niya ay nakatago si Elvin.

· Pero matunton din kinabukasan ni Selya si Elvin, at gagamitin niya itong pain para kusang lumabas na si Yna. Tatangkain nilang sunugin si Elvin! Magpapakita na sana si Yna, pero mapipigilan pa siya ni Gwendina. Gamit ang kapangyarihan ni Duwentukin, makakatulog si Yna at si Gwendina ang magpapakita sa mag-lolang Lucille at Selya.

· Gulat at takot naman ang mag-lola sa pagsulpot ni Gwendina, lalo na ng bigyan ni Gwendina ng sakit si Lucille para mapilitan si Selya na isuko si Elvin at ibalik ang sombrero nito. Gagawin naman ito ni Selya ng makitang hirap na hirap na ang apo niya.

· Sa pagbawi ni Gwendina kay Elvin, hihilingin nito na tulungan din nila si Dwarfina, pero hindi papayag si Gwendina. Bagkus, iaalay niya pa si Yna sa mag-lola bilang ‘gantimpala’ sa pagpapalaya nila kay Elvin. Pipilitin na ni Gwendina na umalis sina Duwentukin habang akay nito si Elvin. Pero hindi makakapayag si Elvin na iwan na lang si Dwarfina para saktan nila Selya, tatakasan nila ni Duwentukin si Gwendina.

· Halos umapaw naman ang galit ni Lucille ng makit si Yna. Isusumbat niya dito ang inagaw na pagmamahal nina Marissa, Kardo at Lyndon. Magmamakaawa si Yna sa kanyang Ate pero hindi siya pakikinggan nito. Hindi na makakapayag si Lucille na manghimasok na naman si Yna sa buhay niya at guluhin ang lahat. Sisiguraduhin ni Lucille na tuluyan nang mawawala ang kapatid niya – kaya naman ipa-flush niya si Yna sa toilet!

POST